Điều khoản dịch vụ

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này, trước khi bạn đăng tải nội dung của mình.

1. Tất cả thông tin, hình ảnh,thiết kế, sản phẩm được đăng lên công khai hoặc riêng tư đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
2. Giữa bạn và Bep.best, bạn sở hữu tất cả các quyền về nội dung đăng tải của bạn.
3. Bep.Best không có trách nhiệm pháp lý với các nội dung bạn đăng tải.

Quyền bảo mật thông tin cá nhân:

Toàn bộ thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ, bán, trao đổi cho bên thứ 3, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ khi có khuyến nại của khách hàng hoặc các yêu cầu riêng của khách hàng với sản phẩm của bạn

Hành vi người dùng:

Nghiêm cấm các hành vi phá hoại, tấn công vào cơ sở dữ liệu, mã nguồn, hoặc các hình thức phá hoại khác làm ảnh hưởng đến hoạt động của website. Nếu phát hiện ra lỗi nào trên website vui lòng thông báo đến quản trị viên để chúng tôi tiến hành cập nhật

Chấm dứt tài khoản:

Nếu bạn vi phạm các điều luật về sử dụng. Bep.Best có quyền chấm dứt, ngừng hoạt động của bạn bất cứ lúc nào, ngay lập tức và không vì lý do gì. Chúng tôi vẫn đảm bảo chi trả đủ các khoản tiền nếu tranh của bạn được bán từ trang web chúng tôi.

Nội dung trên trang này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm.